Praktickým Cisco CCNA školením k vyššej kvalifikácii

Datum: 30.11.2022

Počuli ste už o Cisco? Táto spoločnosť je už niekoľko rokov priekopníkom v oblasti blade serverov. Ich využitie je naozaj široké - od počítačových sietí až po bezpečnosť.

Praktickým Cisco CCNA školením k vyššej kvalifikácii

Ak sa chcete odborne vzdelávať a získať odbornú certifikáciu, potrebujete sa vyškoliť u lektorov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti.

Takých nájdete práve v ALEF Training, jedinom centre s titulom Cisco Learning Partner Specialized v strednej a východnej Európe.

Školiaca miestnosť - ALEF Training

Začnite kurzom Cisco CCNA

Na účasť na školení Cisco CCNA potrebujete iba základnú znalosť práce s počítačom a základy IP adresácie. Následne sa na kurze budete venovať témam ako:

  • Základné funkcie IP dátových sietí, OSI a TCP/IP model, sieťové médiá a typy kabeláže LAN siete, Ethernet protokol,
  • základná konfigurácia prepínača,
  • konfigurácia a troubleshooting VLAN, trunkov IP adresácie (IPv4/IPv6)
  • a mnoho ďalších.

Certifikáciou k ďalšiemu vzdelávaniu

Získaním certifikátu Cisco CCNA si otvárate cestu až k 8 ďalším kurzom, ktoré sa bližšie špecifikujú na jednotlivé oblasti. Vzdelávanie prebieha osobne alebo online a všetky elektronické materiály máte dostupné.

A nielen to! Školitelia vám umožnia vyskúšať si nadobudnuté vedomosti v praxi. Vďaka tomu získate dôveru vo svoje schopnosti a budete ich môcť po skončení kurzu Cisco CCNA efektívne implementovať.

Certifikácia Cisco - ALEF Training

Prihláste sa na kurz Cisco CCNA, spoznajte fascinujúci svet blade serverov a získajte certifikát, ktorý posunie vašu kariéru vpred.

 

Čítané: 273 x